*** Hodnotenie všeobecných nemocníc zdravotnou poisťovňou.

Cieľom je budovať kvalitnú zdravotnú
starostlivosť založenú na profesionálnom
zázemí a vyrovnanom hospodárení.

Sme všeobecná okresná nemocnica a vo svojom
spádovom území poskytujeme zdravotnícke služby pre
viac ako 80 tisíc obyvateľov. Vyše tridsať ambulancií,
desať oddelení a odborné laboratóriá slúžia ľuďom tohto
regiónu od narodenia po celý život.